Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi princess ku-isiZulu

: princess1princess2

princess

Noun (ubuningi princesses)

  1. Izibonelo

    • In the village of Nwamitwa near Tzaneen, a little princess called Tinyiko was the only child of Queen Favasi and Chief Hosi Fofoza of the Valoyi tribe

      Esigodini esincane saseNwamitwa eduze kwase-Tzaneen, umtanenkosi obizwa ngoTinyiko kwakunguyena kuphela ingane yendlovukazi uFavasi neNkosi uHosi Fofoza wesizwe saBaloyi

Ixhaswe u-Oxford