Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi primary school ku-isiZulu

: primary school1primary school2

primary school1

isikole samabanga aphansi

ibizo

  • 1

    isikole samabanga aphansi
    ‘In primary school learners are taught to read, write and do arithmetic’ Esikoleni samabanga aphansi abafundi bafundiswa ukufunda, ukubhala nokubala

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi primary school ku-isiZulu

: primary school1primary school2

primary school2

isikole esincane

umusho

  • 1

    isikole esincane