Ukuhunyushwa kweplace e isiZulu

place

Noun (ubuningi places)

 1. Izibonelo

  • Don't walk there alone at night; it is a dangerous place

   Ungayi wedwa laphaya ebusuku, indawo eyingozi

  • I got distracted and lost my place on the page I was reading

   Ngiphazamisekile ngase ngilahlekelwa indawo yami ebengiyifunda ekhasini

  • Put the book back in its right place so that the next user can find it

   Phindisela incwadi endaweni yayo efanele ukuze umsebenzisi olandelayo akwazi ukuyithola

 2. Izibonelo

  • There were 319 riders in the race and I felt quite proud of my 48th place

   Bekunabagibeli abangama 319 emjahweni futhi ngizizwe ngiziqhenya kakhulu ngendawo yami yama-48

Verb

 1. Izibonelo

  • Place your application in the box at the reception desk

   Phonsa isicelo sakho ebhokisini elisendaweni yokwamukela izivakashi

 2. Izibonelo

  • We placed an order with the caterers for ten plates of snacks

   Sifake i-oda kubaphakeli bamapuleti ayishumi okudla okulula

Ixhaswe u-Oxford