Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi pay attention ku-isiZulu

: pay attention1pay attention2

pay attention1

-qaphela

umusho

 • 1

  -qaphela
  -beka indlebe
  ‘Please pay attention; I'm not going to explain this again’ Ngicela uqaphele, angizikuphinde ngichaze le nto futhi

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi pay attention ku-isiZulu

: pay attention1pay attention2

pay attention2

-qaphela

ibizo

 • 1

  -qaphela
  -lalelisisa
  ‘Pay attention and you will understand!’ Lalelisisani nizoqonda!