Ukuhunyushwa kwepass e isiZulu

pass

Verb

 1. Izibonelo

  • We passed through Montagu on our way to Barrydale

   Sadabula phakathi kwase-Montagu ngesikhathi siya e-Barrydale

 2. Izibonelo

  • Time passes slowly when you have nothing to do

   Isikhathi sihamba kancane uma ungenzi lutho

 3. Izibonelo

  • The tradition was passed on from one generation to the next

   Usiko lwedluliselwa esizukulwaneni kusuka kwesinye isizukulwane

 4. Izibonelo

  • Mpumelelo passed his exam with distinction

   UMpumelelo uphase ukuhlolwa kwakhe ngamalengiso

 5. Izibonelo

  • The judge passed sentence on the convicted murderer

   Umehluleli wakhipha isigwebo esiboshweni esingumbulali

Noun

 1. Izibonelo

  • You won't get into the members' enclosure without a pass

   Awusoze wangena endaweni yamalunga ngaphandle kwencwadi yokuvumela

 2. Izibonelo

  • Fifty per cent is a pass, but I expect much more from you

   Amaphesenti angamashumi amahlanu asho ukuthi uphasile, kodwa-ke ngilindele okungaphezulu kwalokho kunina

Ixhaswe u-Oxford