Noun

 1. Izibonelo

  • Almost blind in both eyes, the old man could make out only the roughest outline of his son's face

   Icishe ingaboni kuwona womabili amehlo, ikhehla lalingabona kuphela umfanekiso omahholohholo wobuso bendodana yayo

 2. Izibonelo

  • Please submit a 100-word outline of your proposed article

   Ngicela ulethe uhlaka lwendaba yakho oyihlongozayo olunamagama ayi-100

Ixhaswe u-Oxford