Ukuhunyushwa kweon e isiZulu

on

Preposition

 1. Izibonelo

  • Put it down on the floor

   Ibeke phansi emhlabathini

  • I stored the files on my computer

   Ngigcine amafayela ekhompyutheni yami

 2. Izibonelo

  • Aids patients need to be on ARVs to control the disease

   Iziguli zengculaza kufanele zibe kumshanguzo ukulawula isifo

 3. Izibonelo

  • Our year-end function is on Friday evening

   Umcimbi wethu wokuphetha unyaka ungoLwesihlanu ntambama

Adverb

 1. Izibonelo

  • Make sure the lid is on to make the water boil more quickly

   Qiniseka ukuthi isidikiselo siphezu kwebhodwe ukuze amanzi asheshe abile

 2. Izibonelo

  • There was some rain but the match is still on

   Bekunemvula kodwa umdlalo usazoba khona

 3. Izibonelo

  • Leave your computer on when you go home so that updates can be installed

   Shiya ikhompyutha yakho ivulekile uma usuya ekhaya ukuze kufakwa izinhlelo ezintsha

Ixhaswe u-Oxford