Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi object ku-isiZulu

: object1object2

object1

into

ibizoPlural objects

 • 1

  into
  ‘There are objects all over the floor’ Kugcwele izinto yonke indawo phansi
 • 2

  inhloso
  ‘The object of my research is to find out more about my grandparents’ Inhloso yocwaningo lwami ukuthi ngazi kabanzi ngomkhulu nogogo bami
 • 3

  Language
  umenziwa
  ‘In the sentence "The dog chased the cat", "the cat" is the object of the sentence’ Emshweni "Inja ixoshe ikati", "ikati" lingumenziwa emshweni
  Compare subject
  • the word or words naming who or what is acted upon by a verb

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi object ku-isiZulu

: object1object2

object2

-phikisa

isenzoobjects, objected, objecting

 • 1

  -phikisa
  ‘The residents are objecting to all the traffic charging through their neighbourhood at peak times’ Abahlali bayaphikisana nezimoto ezidlula ezindaweni zabo ngezikhathi ezimatasatasa