Preposition

 1. Izibonelo

  • Areas near the mountain get more rain

   Izindawo eziseduze nentaba zithola imvula eningi

Adjective

 1. Izibonelo

  • The nearest village was a day's walk away

   Idolobhana elaliseduze laliyibanga ongalihamba ngosuku

  • The company will be relocating in the near future

   Inkampani izothutha iye kwenye indawo esikhathini esizayo esiseduzane

Verb

 1. Izibonelo

  • We are nearing the end of the year and many parties are being planned

   Sesiseduze kwasekupheleni konyaka ngakho kuhlelwa imicimbi eminingi

Ixhaswe u-Oxford