Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi like ku-isiZulu

: like1like2

like1

njenga-

isihlanganiso

 • 1

  njenga-
  fana na-
  ‘Noziphiwo's parents had wished for a child so long that when she came they received her like a gift from God’ Abazali bakaNoziphiwo babefisa ukuthola ingane isikhathi eside ngendlela yokuthi wathi uma eseza bamemukela njengesipho esivela kuNkulunkulu.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi like ku-isiZulu

: like1like2

like2

-thanda

isenzolikes, -, liked

 • 1

  -thanda
  ‘The teenagers in the neighbourhood like to get together and chat’ Intsha yasendaweni ithanda ukuhlangana ndawonye bese ikhuluma.
  ‘Would you like another slice of cake?’ Uyaluthanda olunye ucezu lwekhekhe?