Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi light ku-isiZulu

: light1light2

light1

ukukhanya

ibizoPlural lights

 • 1

  ukukhanya
  ‘Plants need light from the Sun, carbon dioxide and water to produce carbohydrates’ Izitshalo zidinga ukukhanya okuvela eLangeni, ikhabhonidayoksayidi namanzi ukuze zikhiqize amakhabhohayidrethi

ibizoPlural lights

 • 1

  isibani
  ‘We switched on the lights when it became too dark to see’ Sikhanyise izibani ngesikhathi sokuba mnyama kakhulu ukuthi singabona

isenzolighting, lit, lights

 • 1

  -khanyisa
  ‘The building is lit up by spotlights at night’ Isakhiwo sikhanyiswa amalambu akhanya kakhulu ebusuku aqondiswa endaweni ethile
 • 2

  -basa
  -okhela
  ‘We lit the fire for the braai an hour before the guests arrived’ Sabasa umlilo sesenzela izoso kusasele ihora ngaphambi kokuthi kufike izivakashi

isiphawulolightest, lighter

 • 1

  -khanyayo
  ‘She wore a light blue top with her jeans’ Ubegqoke ingubo yangenhla eluhlaza sasibhakabhaka ngokukhanyayo nejini yakhe

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi light ku-isiZulu

: light1light2

light2

-lula

isiphawulolightest, lighter

 • 1

  -lula
  ‘You carry the lighter box and I'll carry the heavy one’ Thwala ibhokisi elilula mina ngizothwala elisindayo
 • 2

  -lula
  -ncane
  ‘The organizers of the workshop served a light lunch during the break’ Abahleli bomhlangano wokucobelelana basiphe isidlo sasesimi esilula ngesikhathi sekhefu
  ‘Many people try to leave early when the traffic is still light’ Abantu abaningi bazama ukusheshe bahambe ngesikhathi ithrafiki isencane
  ‘Soap operas provide light entertainment’ Imidlalo yamasophi iletha ukuzithokozisa okulula


Okushiwo Umsebenzisi

light

ilambu


Okushiwo Umsebenzisi

light

Isibani

ibizo