Noun

 1. Izibonelo

  • We switched on the lights when it became too dark to see

   Sikhanyise izibani ngesikhathi sokuba mnyama kakhulu ukuthi singabona

Verb

 1. Izibonelo

  • The building is lit up by spotlights at night

   Isakhiwo sikhanyiswa amalambu akhanya kakhulu ebusuku aqondiswa endaweni ethile

 2. Izibonelo

  • We lit the fire for the braai an hour before the guests arrived

   Sabasa umlilo sesenzela izoso kusasele ihora ngaphambi kokuthi kufike izivakashi

Adjective

 1. Izibonelo

  • She wore a light blue top with her jeans

   Ubegqoke ingubo yangenhla eluhlaza sasibhakabhaka ngokukhanyayo nejini yakhe

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-4 zokuthi light ku-isiZulu

: light1light2light3light4

light2

Adjective

 1. Izibonelo

  • You carry the lighter box and I'll carry the heavy one

   Thwala ibhokisi elilula mina ngizothwala elisindayo

 2. Izibonelo

  • The organizers of the workshop served a light lunch during the break

   Abahleli bomhlangano wokucobelelana basiphe isidlo sasesimi esilula ngesikhathi sekhefu

  • Many people try to leave early when the traffic is still light

   Abantu abaningi bazama ukusheshe bahambe ngesikhathi ithrafiki isencane

  • Soap operas provide light entertainment

   Imidlalo yamasophi iletha ukuzithokozisa okulula

Ixhaswe u-Oxford