Verb

 1. Izibonelo

  • If you lie about your qualifications and experience to get a job, you will be found out

   Uma uqamba amanga ngeziqu zakho nolwazi lwakho lomsebenzi ukuze uthole umsebenzi uzobanjwa

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi lie ku-isiZulu

: lie1lie2

lie2

Verb

 1. Izibonelo

  • The leopard lay in ambush, waiting for the impala to come down to the river

   Ingwe ilele icuthile, ilinde ukuthi kuze impala emfuleni

 2. Izibonelo

  • From this lookout point the whole bay lies before you

   Kule ndawo okubukeka kuyo ichweba liye lendlaleka phambi kwakho

Ixhaswe u-Oxford