Adverb

 1. Izibonelo

  • The less experienced staff often struggle with the demands of the job

   Izisebenzi ezinesipiliyoni esincane zivame ukuzabalaza ngezimfuno zomsebenzi

Adverb

 1. Izibonelo

  • This bag isn't heavy; it weighs less than your bag

   Isikhwama asisindi; sisinda kancane kunesikhwama sakho

Adjective

 1. Izibonelo

  • We try to make less noise at night when people are sleeping

   Sizama ukubanga umsindo omncane ebusuku uma abantu sebelele

Ixhaswe u-Oxford