Ukuhunyushwa kwekiller e isiZulu

killer

Noun (ubuningi killers)

  1. Izibonelo

    • The focus is on controlling HIV/Aids, tuberculosis and malaria in Africa, but cancer is the silent killer

      Okubhekwe kukho ukulawula isandulelangculaza nengculaza, isifo sofuba nomalaleveva e-Afrika, kodwa isifo somdlavuza umbulali ongabonakali

Ixhaswe u-Oxford