Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-3 zokuthi heart ku-isiZulu

: heart1heart2heart3

heart

Noun

 1. Izibonelo

  • My father had his heart checked by the doctor

   Ubaba wami uye kohlolwa inhliziyo ngudokotela

  • She felt her heart beating fast with excitement

   Uzwe inhliziyo yakhe ishaya ngamandla ukujabula

 2. Izibonelo

  • I hate seeing you with a broken heart

   Angithandi ukukubona udabukile

  • I don't have the heart to tell him he didn't win the prize

   Anginaso isibindi sokumtshela ukuthi akaphumelelanga ukuthola isicoco

 3. Izibonelo

  • The station is in the heart of the city

   Isiteshi sisenkabeni yedolobha

  • We need to get to the heart of the matter

   Kudingeka sifike emongweni wodaba

Ixhaswe u-Oxford