Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi express ku-isiZulu

: express1express2

express1

-sho

isenzoexpresses, expressing, expressed

 • 1

  -sho
  -thi
  -beka
  ‘She expressed herself strongly about what she thought was wrong’ Uzisholo ngamandla lokho ayecabanga ukuthi akulungile.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi express ku-isiZulu

: express1express2

express2

-sheshisayo

isiphawulo

 • 1

  -sheshisayo
  -phuthumisayo
  ‘The letter was sent by express mail’ Incwadi ithunyelwe ngeposi elisheshisayo.
  ‘An express train is quicker than a normal train’ Isitimela esiphuthumisayo sishesha ukwedlula esejwayelekile.