Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi degree ku-isiZulu

: degree1Degree2

degree

Noun (ubuningi degrees)

 1. science

  Izibonelo

  • In South Africa we measure temperature in degrees Celsius

   ENingizimu Afrika sisebenzisa amazinga u-Celsius uma silinganisa amazinga okushisa

  a unit for measuring temperature, usually on a scale such as Celsius or Fahrenheit

 2. Mathematics

  Izibonelo

  • A right angle is 90 degrees

   I-engele eliqonde mpo lingamadigri angama-90

  a unit for measuring angles, equal to 1/360 of a full revolution

 3. Geography

  Izibonelo

  • Degrees of latitude and longitude can be further subdivided into minutes

   Amazinga elathithudi nelongithudi angabuye ahlukaniswe abe yimizuzu

  a unit for measuring latitude or longitude, equal to 1/360 of a circle

 4. Izibonelo

  • When you graduate from university or college, you obtain a degree or a diploma

   Uma uphothula izifundo zakho enyuvesi noma ekholiji wethweswa isiqu noma idiploma

Ixhaswe u-Oxford