Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi conduct ku-isiZulu

: conduct1conduct2

conduct1

-enza

isenzoconducts, conducting, conducted

 • 1

  -enza
  ‘We will conduct experiments in Science today’ Sizokwenza imisebenzi yokulinga kuSayensi namhlanje.
 • 2

  -culisa
  -hlabelelisa
  -bhidisa
  ‘He will also conduct the school choir’ Uzobuye aculise nekhwaya yesikole.

Kukhona izihumusho eziyinhloko ezingu-2 zokuthi conduct ku-isiZulu

: conduct1conduct2

conduct2

ukuphatha

ibizo

 • 1

  ukuphatha
  umkhuba
  ukwenza
  ‘Their conduct was very bad at the sports event, so they will be punished when they get back to school’ Ukuziphatha kwabo bekukubi emidlalweni, ngakho bazojeziswa uma befika esikoleni.

Usage

There is a difference in the pronunciation of 'conduct' the verb and 'conduct' the noun. The verb is pronounced con'duct'; the noun 'con'duct.