Ukuhunyushwa kwearticle e isiZulu

article

Noun (ubuningi articles)

 1. Izibonelo

  • I read an article in the newspaper

   Ngifunde i-atikhili ephephandabeni

 2. Language

  Izibonelo

  • The English words "a" and "an" are indefinite articles, whereas "the" is a definite article

   Ama-atikhili u-"a" no-"an" esiNgisini akhomba umuntu noma into engakhanyi kuthi i-atikhili u-"the" likhombe umuntu noma into ekhanyayo

  • There are no articles in isiZulu

   Awekho ama-atikhili esiZulwini

  in English and related languages, a short word before a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite

Ixhaswe u-Oxford