Bheka isichazamazwi

Be part of the
living dictionary

Add a word

Amagama amasha asanda kufakwa

Faka igama

Abanegalelo elikhulu

  • Ndumisokhathi

  • kdlamini84

  • simbongikazi_yakojob

  • umbhali

  • Dakwakusutha

Vakashela indawo lapho kuxoxiswana khona
Ixhaswe u-Oxford