Valentines 20banner

How do you say...? Valentine's day

Valentine's Day is coming up soon! Are you prepared?

To inspire you, we decided to do a focus on love and romance this week. 

Can you translate any of these Valentine's Day words? We haven't got them in the dictionary yet.


(Don't have an Oxford Dictionaries account? Register here)


Valentine's Day         add word  to the dictionary >>


admireradd word  to the dictionary >>
affectionateadd word  to the dictionary >>
amorousadd word  to the dictionary >>
belovedword added to dictionary - Vote now!
betrothaladd word  to the dictionary >>
betrothedadd word  to the dictionary >>
bouquetadd word  to the dictionary >>
Cupidadd word  to the dictionary >>
enamouradd word  to the dictionary >>
everlastingword added to dictionary - Vote now!
heartbrokenadd word  to the dictionary >>
inconsolableadd word  to the dictionary >>
passionadd word  to the dictionary >>
philanderadd word  to the dictionary >>
romanceadd word  to the dictionary >>
romanticadd word  to the dictionary >>
sentimentaladd word  to the dictionary >>
soulmateadd word  to the dictionary >>
suitorword added to dictionary - Vote now!
sweetheartadd word  to the dictionary >>
trustworthyadd word  to the dictionary >>
undyingadd word  to the dictionary >>
valentineadd word  to the dictionary >>Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford