Holiday 20time 20cropped

Holiday time word-list challenge

We need your help to grow the dictionary by adding missing words. Take part in the holiday time word-list challenge by submitting as many of the missing words from the list below to the isiZulu dictionary.

Before you start make sure you log in or sign up...and get adding!

1. Sealife
dolphinword added, vote on it >>
crabadd word  to the dictionary >>
sharkadd word  to the dictionary >>
sea weedadd word  to the dictionary >>
octopusadd word  to the dictionary >>
palm treeadd word  to the dictionary >>
penguinadd word  to the dictionary >>


2. Beach life
umbrellaadd word  to the dictionary >>
parasoladd word  to the dictionary >>
barbecueadd word  to the dictionary >>
ice creamadd word  to the dictionary >>
sunbatheadd word  to the dictionary >>
sandcastleadd word  to the dictionary >>
sea foodadd word  to the dictionary >>


3. Holiday activities
divingadd word  to the dictionary >>
yachtadd word  to the dictionary >>
scuba diveadd word  to the dictionary >>
chilladd word  to the dictionary >>
sight seeingadd word  to the dictionary >>
hikingadd word  to the dictionary >>
kayakingadd word  to the dictionary >>


4. Holiday synonyms
anniversaryadd word  to the dictionary >>
breakadd word  to the dictionary >>
celebrationadd word  to the dictionary >>
feastadd word  to the dictionary >>
festivaladd word  to the dictionary >>
long weekendadd word  to the dictionary >>
vacationadd word  to the dictionary >>
fiestaadd word  to the dictionary >>

Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford