Hlola ulwazi lwakho, phendula imibuzo yethu ephathelene nezilwane zasolwandle!


Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford