Community 20cropped

Meet our community: a video interview with Dr Langa Khumalo

Dr Khumalo is our Language Champion for the isiZulu living dictionary. The living dictionary is part of the Oxford Global Languages project which is working to create a home for digitally under-represented languages. Here, Langa discusses the importance of the project for the isiZulu language, and how you can get involved.Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford