Sport and Food words

This week we need your help to translate the following 50 sport and food related words into isiZulu. Can you help? 
Follow the links below and start translating these words.

Don't have an Oxford Dictionaries account? Register here

Sport Words


Athlete
Translated (see the translation here>>)
Baseball
add translation>>
Boxing
Translated (see the translation here>>)
Dart
add translation>>
Exercise
Translated (see the translation here>>)

Full time
Translated (see the translation here>>)
Grand Prix
add translation>>
Half time
Translated (see the translation here>>)
Hockey
add translation>>
Horse racing
Translated (see the translation here>>)Jogging
add translation>>
Karate
Translated (see the translation here>>)

Knockout
Translated (see the translation here>>)
Olympics
add translation>>
Rowing
add translation>>
Semi final
add translation>>
Skiing
add translation>>
Snooker
add translation>>
Snowboarding
add translation>>
Stadium
Translated (see the translation here>>)
Surf
add translation>>
Table tennis
add translation>>
Trophy
Translated (see the translation here>>)
Volleyball
Translated (see the translation here>>)

Yacht
add translation>>


Food Words


Bacon
Translated (see the translation here>>)

Banana
Translated (see the translation here>>)

Burger
add translation>>
Coconut
add translation>>
Cod
add translation>>
Cookery
add translation>>
Cuisine
add translation>>
Groceries
Translated (see the translation here>>)

Lime
add translation>>
Lollipop
Translated (see the translation here>>)
Mango
add translation>>
Melon
Translated (see the translation here>>)

Nutrition
add translation>>
Picnic
add translation>>
Pizza
add translation>>
Popcorn
add translation>>
Saucepan
add translation>>
Snack
add translation>>
Steak
Translated (see the translation here>>)
Strawberry
Translated (see the translation here>>)
Toaster
add translation>>
Trolley
add translation>>
Tuna
add translation>>
Turkey
Translated (see the translation here>>)
Vegetarian
add translation>>Imibono nolunye ulwazi okuqukethwe kokuthunyelwe kwe-OxfordWords nokuphawuliwe akubonisi imibono nendlela yokubona okuthile kwe-Oxford University Press.

Ixhaswe u-Oxford